+55 och trygghetsboende blir tillsammans Senior


Nu har vi slagit samman +55- och trygghetsboende till nya kategorin Senior.

Nu är det enklare att stå i våra bostadsköer genom att vi slagit samman +55- och trygghetsboende till en ny kategori - Senior. Kategorin Senior är uppbyggd i tre olika boendetyper; bas, plus och trygg. Sammanslagningen innebar att köerna för +55- och trygghetsboende tagits bort och ersättas med en Seniorkö.

I samband med sammanslagningen så har Kopparstaden kunnat se över olika boendealternativ utifrån seniora hyresgästers behov. Lägenheterna ger förutsättning för ett tryggt och smart boende samt innebär att grannar också är äldre och utan hemmavarande barn.

Bas, plus och trygg

Du kan registrera dig i vår kö Senior från den dagen du fyller 60 år och söka bostad när du fyllt 65 år. Villkoren för den här typen av boende är att du fyllt 65 år och inte har några hemmavarande barn.

Senior bas innebär en tillgänglig bostad och erbjuder en kvarterslokal i närheten som man kan låna för eventuella sammankomster.

Senior plus innebär att det, utöver tillgängliga bostäder, ingår en gemensamhetslokal, hobbylokal, gym och gästlägenhet i hyran. Här ansvarar hyresgästerna själva för att ordna grupper och aktiviteter för att skapa trivsel grannar emellan.

Senior trygg har samma upplägg som Senior plus och har dessutom aktiviteter i huset som anordnas av Falu Kommun (Träffpunkt).

Vad innebär det för mig som tidigare stått i kö för +55- och/eller trygghetsboende?

Sammanslagningen innebär inte någon annan förändring mer än att vi istället har en kö, istället för två, som heter Senior från och med idag och att du kan söka en av dessa lägenheter från och med att du fyller 65 år. Dina samlade poäng behåller du och uppdateringen till vår nya kö har skett per automatik. Om du stått i båda köerna så har du fått med de poäng från den kö där du samlat mest poäng.

Vad innebär det för mig som står i kö för vanliga lägenheter och är +60 år?

Sammanslagningen innebär att du från och med idag kan aktivera/ställa dig i vår nya kö Senior och börja samla poäng om du vill. Precis som i vår kö för vanliga lägenheter så anger du önskad storlek på lägenhet och område.

Har du frågor kring våra köer? Kontakta oss så hjälper vi dig gärna!

Relaterade länkar

  • Kontakta uthyrningen
  • Läs mer om kategorin Senior

Uppdaterad: