Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium

Du som studerar vid Högskolan Dalarna är viktig för Borlänges, Faluns och regionens näringsliv. Därför vill vi med Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium på 20 000 kronor premiera och uppmuntra studenter bosatta i Dalarna som studerar heltid vid något av Högskolan Dalarnas program.

Sök Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium senast den 30 november.

Kriterier

  • Att du bor i Dalarna.
  • Att du studerar heltid på Högskolan Dalarna.
  • Att du är engagerad i dina studier.
  • Du ska vid sidan av dina studier ha ett socialt engagemang. Det kan bestå av att du på egen hand eller via engagemang i en förening, organisation, myndighet, företag eller annan aktör engagerar dig för människor i Borlänge och/eller Falun. Ditt engagemang bidrar till goda förhållanden och positiv utveckling i ett bostadsområde eller bland andra grupper av människor i Borlänge och/eller Falun. Det kan också vara att du är engagerad i studiesocialt arbete till exempel i studentkår, arbetsmarknadsmässa eller liknande.

Utdelning

Stipendiet är på 20 000 kr/år/person och delas ut en gång per år till minst fyra personer. Utdelning sker på våren efter sista ansökningsdatum.

Jury

Juryn för Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium består av ett urval av representanter från medverkande företag och Dalarnas studentkår. Juryn beslutar om vilka som tilldelats stipendiet senast 28 februari.

Viktiga parametrar vid bedömningen är jämställdhet och mångfald och att den sökande uppfattas som en god representant för Högskolan Dalarna och en förebild för framtida studenter.

Företagen bakom Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium

AB Borlänge Energi
AB Stora Tunabyggen
Advokatfirman Glimstedt Dalarna AB
Fastighets AB Hushagen
Fiskarhedenvillan AB
HSB Dalarna
Kopparstaden AB
Lindgrens Fastigheter AB
Prefament AB
Romme Alpin
Runnstaden AB
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
Structor
TriaTech IT AB

i samarbete med Dalarnas Studentkår

Statut och ansökan

Statut för Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium och ansökningsformulär hittar du här nedan.

Logotyper över vilka som ingår i Falun- Borlängeföretagen

Relaterade länkar

  • Statut för Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium
  • Ansökningsformulär hittar du här