Sturegatan 41A

Fastighet Sturegatan 35 och 37 Järnet

Rotrenovering av Sturegatan 41A på Järnet.

Renoveringen innefattar ombildning till nya lägenheter.

Antal lägenheter: 5 stycken
Tidsplan: Klart december 2020