Manhemsvägen 24-34

Byggnaden på Manhemsvägen 4

Rotrenovering på Manhemsvägen 24-34 i Centrum.

Renoveringen innefattar elsanering.

Antal lägenheter: 85