Herrhagen

Lägenhetshus i Herrhagen

Rotrenovering av Herrhagen.

Renoveringen innefattade klimat- och skyddsåtgärder. Här bytte vi fasad balkongräcken samt snyggade till entréer med belysning, asfaltering och plantering.

Tidsplan: Avslutad och slutbesiktigad februari 2020