Bjursåsvägen 14, 16, 18

Kopparstadens hyreshus på bjursåsvägen 14-18 i bjursås

Rotrenovering på Bjursåsvägen 14, 16 och 18.

Renoveringen innefattar renovering av fönster, stambyte, ny ventilation, nytt elsystem, nya våtrum med mera.
Slutbesiktigat 2019-10-10.

Antal lägenheter: 30 st
Tidsplan: klart 2019