Hedvägen 21-31 och Västeräng 18-34

Rotrenovering på Hedvägen 21-31 och Västeräng 18-34.

Renoveringen innefattar stamrenovering.

Antal lägenheter: 30 st
Projektledare: Mats Krüger
Tidsplan: Projektering 2022/23, entrepenad start sommaren 2023.

Kontakta ansvarig projektledare

Mats Krüger

Byggprojektledare

023-458 87
mats.kruger@kopparstaden.se