Yxhammargatan 6

Fastigheten Hyttkammaren på Yxhammargatan 6

Utbyte av ventilationsaggregat och energiborrning för GEO-FTX på Hytthammaren.

Projektledare: Tony Engström
Entreprenör: Skrået AB
Tidsplan: Påbörjas vecka 38 och beräknas vara färdigställt vecka 50

Kontakta ansvarig projektledare

Tony Engström

Projektledare drift och energi

023-458 93
tony.engstrom@kopparstaden.se