Surbrunnshagen etapp 2

Nyproduktion i Surbrunnshagen för etapp 2.

Antal lägenheter: ca 50 stycken

Projektledare: Johan Appelberg
Tidsplan: ej fastställd

Kontakta ansvarig projektledare

Johan Appelberg

Bygg- och utvecklingschef

023-458 43
johan.appelberg@kopparstaden.se