Ombyggnation av innergården på Teatern

Det har upptäckts läckor i tätskiktet på terrassbjälklaget som visat sig genom läckage ner till garaget. Under hösten 2020 och våren 2021 har åtgärder utförts och läckaget minskat, men det fanns brister kvar som måste åtgärdas.

Från 9 augusti har arbeten med att tömma innergården och komma åt tätskiktet i terrassbjälklaget pågått. Utvärderingen efter arbetet var att det inte räckte att byta ut tätskiktet, utan hela konstruktionen ovanför bjälklaget behövde göras om. Detta var nödvändigt att göra för att undvika eventuellt framtida läckage.

Tidsplan för ombyggnation

Vecka 36-45

Genomgripande arbete på innergården.

Vecka 45-49

Återställningsarbete så länge vädret tillåter.

Vecka 50-

Arbetena på gården är säsongsberoende och pausas fram till våren.

Våren 2022

Murning, plantering och asfaltering.


Ersättning

Berörda hyresgäster blir kompenserade i form av hyresavdrag.

Undrar du något?

Observera att ändringar i planeringen kan komma att ske. Har du ytterligare frågor, kontakta Kopparstadens kundcenter.

  • Kontakta kundcenter

Postadress

Kopparstaden AB
Box 1985
791 19 Falun

Besöksadress

Bobutiken

Stigaregatan 3B

791 71 Falun

Våra öppettider

Kopparstaden är Faluns allmännyttiga bostadsbolag. Vårt uppdrag är att skapa ett brett utbud av lägenheter inom Falu kommun samt bidra till tillväxt och det hållbara samhället.

Vi är cirka 115 medarbetare och ägs till 100 procent av Falu kommun. Vi äger och förvaltar 6130 lägenheter, 230 lokaler och 820 uthyrningsförråd i Falun. Vi arbetar för ett brett utbud vad gäller standrard, hyra och läge. Alla lägenheter är hyresrätter, vilket betyder att du slipper kontantinsats.

Kontakt

023 – 458 00

Övriga kontakter

Postadress

Kopparstaden AB
Box 1985
791 19 Falun

Besöksadress

Bobutiken

Stigaregatan 3B

791 71 Falun

Våra öppettider

Kopparstaden är Faluns allmännyttiga bostadsbolag. Vårt uppdrag är att skapa ett brett utbud av lägenheter inom Falu kommun samt bidra till tillväxt och det hållbara samhället.

 

Vi är cirka 115 medarbetare och ägs till 100 procent av Falu kommun. Vi äger och förvaltar 6130 lägenheter, 230 lokaler och 820 uthyrningsförråd i Falun. Vi arbetar för ett brett utbud vad gäller standrard, hyra och läge. Alla lägenheter är hyresrätter, vilket betyder att du slipper kontantinsats.

Vi använder cookies (kakor) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Klicka här för att läsa mer om cookies. Jag accepterar cookies