Information till entreprenörer, leverantörer och konsulter

Vi utför endast akuta ordrar hos riskgrupper. Detta gäller tillsvidare (revideras löpande av Kopparstaden). Här finner du adresser till våra
+55- och trygghetsboenden.

Kopparstaden AB följer de allmänna riktlinjerna i Sverige på grund av den pågående pandemin. Vårt fokus är att dämpa oro med information, skydda riskgrupper och hjälpa till att minimera smittspridning. Det medför en del restriktioner som direkt eller indirekt även påverkar er verksamhet.
Nedanstående förhållningsregler gäller från nu och tillsvidare. Kontakta respektive avtalsägare inför era arbeten och vid eventuella frågor.

  • Hyresgästen ska ej vara i lägenheten under den tid som arbetet utförs.
  • Vi deltar/utför möten i första hand digitalt (via Teams) med externa parter.

Vi förväntar oss av dig som samarbetspartner att:

  • Du kontrollerar ditt hälsotillstånd och stannar hemma vid symtom.
  • Du följer allmänna råd om att tvätta händerna, nysa/hosta i armvecket, hålla avstånd och desinficera händerna regelbundet.

Här kan du ta del av den specialrutin som tagits fram för hantering av information i samband med felanmälan i vår portal.

Stödmaterial vid besök hos hyresgäst:

Senast uppdaterad 2021-01-28

Relaterade länkar

  • Kontakta Kundcenter
  • Information till riskgrupper om covid-19
  • Här finner du adresser till våra +55- och trygghetsboenden
  • Läs mer om de allmänna riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten
  • Stanna hemma vid symtom