Information till entreprenörer, leverantörer och konsulter

Vi utför endast akuta ordrar hos riskgrupper. Detta gäller tillsvidare (revideras löpande av Kopparstaden). Här nedan finner du adresser till våra
+55- och trygghetsboenden.

Kopparstaden AB följer de allmänna riktlinjerna i Sverige på grund av den pågående pandemin. Vårt fokus är att dämpa oro med information, skydda riskgrupper och hjälpa till att minimera smittspridning. Det medför en del restriktioner som direkt eller indirekt även påverkar er verksamhet.

Fortsätt följa de allmänna råden efter vaccinationen

Alla behöver fortsätta följa de allmänna råden, oavsett om man är vaccinerad eller inte.
Det behöver vi göra tills smittspridningen av covid-19 har minskat betydligt och det finns mer kunskap om en vaccinerad person kan sprida smittan vidare eller inte.
Det betyder att vi kommer att fortsätta att jobba enligt våra uppsatta rutiner under pandemin även om kund och/eller medarbetare är vaccinerade.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Nedanstående förhållningsregler gäller från nu och tillsvidare.
Kontakta respektive avtalsägare inför era arbeten och vid eventuella frågor.

  • Hyresgästen ska ej vara i lägenheten under den tid som arbetet utförs.
  • Vi deltar/utför möten i första hand digitalt (via Teams) med externa parter.
  • Avsteg från detta görs i de fall arbetet är av akut karaktär.

Vi förväntar oss av dig som samarbetspartner att:

  • Du kontrollerar ditt hälsotillstånd och stannar hemma vid symtom.
  • Du följer allmänna råd om att tvätta händerna, nysa/hosta i armvecket, hålla avstånd och desinficera händerna regelbundet.

Här kan du ta del av den specialrutin Pdf, 549.2 kB. som tagits fram för hantering av information i samband med felanmälan i vår portal.

Stödmaterial vid besök hos hyresgäst:

Senast uppdaterad 2021-06-17

Relaterade länkar

  • Kontakta Kundcenter
  • Information till riskgrupper om covid-19
  • Här finner du adresser till våra +55- och trygghetsboenden
  • Läs mer om de allmänna riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten