Sundborn i pressen

Den 9 Nov har Kopparstaden skrivit avtal med ByggPartner som blir totalentreprenör för byggprojektet med 24 nya hyreslägenheter i Sundborn.

De 24 nya hyreslägenheterna kommer att byggas på en idag tom mark som heter Kvarnängen mittemot mataffären i Sundborns by. Lägenheterna kommer att vara fördelade på två våningar i fyra mindre flerbostadshus och huskropparna ska skapas med trästomme av hänsyn till klimatet.

Planområdet gränsar till den äldre bebyggelsen i Sundborns by och de miljöer som Carl Larsson återgivit i sina målningar. Den arkitektoniska utformningen för nya bebyggelsen är därför viktig inom planområdet och styrs även i detaljplanen. Kulturarvet i Sundborn kommer att mötas med en värdig kvalitetsnivå vilket vår byggprojektledare Matilda Öhagen kan intyga. – Vi ser utmaningen med att bygga i trä som något positivt och hoppas kunna utforma något som harmoniserar med kulturarvet.
– Utformningen av ett nytt trivsamt kvarter i centrum med närhet till skola, service, kommunikation och affär är pågående.

En hållbar utveckling som gynnar landsbyggden

Vi bygger i Sundborn för att utöka mixen av boendeformer och på så sätt möjliggöra att fler kan bo kvar i bygden med hyresrätt som alternativ. Detta med syfte att få bostadsmarknaden att röra på sig, att skapa så kallade flyttkedjor, vilket i sin tur också kan gynna landsbygden.

Gemensam satsning i Sundborn

Kommunkoncernen gör en gemensam satsning i Sundborn.
Falu Energi & Vatten kommer att bygga ett lokalt fjärrvärmenät i Sundborn så de nya bostäderna får fjärrvärme, ett bekvämt, enkelt och miljömässigt hållbart uppvärmningsalternativ. 

Sundborn är en av Falu kommuns mest attraktiva boendemiljöer med bra inflyttning och växande antal barn. När Falu kommun bygger ut den befintliga förskolan erbjuds det fler förskolaplatser i Sundborn. En ny grundskola ska även byggas, med 210 platser och planeras att ersätta den gamla grundskolan under 2023. Sundborns by är ett växande samhälle där vi vill skapa förutsättningar att fortsätta växa.

Relaterat

Hyresrätter i trä på gång i Sundborn

Byggpartner bygger för Kopparstaden

Kopparstaden satsar på landsbygden

Relaterade länkar

  • Se öppettider i vår Bobutik
  • Kontakta Bobutiken
  • Sök lediga lägenheter