Aktuellt just nu

Evenemang och aktiviteter i sommar

Under sommaren har vi en del aktiviteter och event som du som hyresgäst kan ta del av. Här är några av dem:

Resultat från hyresgästenkäten

Stort tack till alla som svarade på vår senaste hyresgästenkät. Svaren vi fått in ger oss en bild av vad vi är bra på och ska fortsätta med, men även vad vi behöver utveckla och bli bättre på.

Värmeböljan kan orsaka brandrisk

På grund av värmeböljan är det just nu mycket torrt i skog och mark, vilket innebär stor fara för markbrand. Var extra varsam när du grillar och släng inte fimpar på marken då även dessa kan orsaka brand. Läs mer och håll dig fortsatt uppdaterad kring eldningsförbud på krisinformation.se:s webbplats.

Kopparstaden ansluter till nationell färdplan för bygg- och anläggningssektorn

I slutet av maj beslutade Kopparstadens styrelse att ställa sig bakom den uppgraderade färdplanen för fossilfri konkurrenskraft i bygg- och anläggningssektorn. Färdplanen innehåller både generella och specifika åtaganden för de olika delarna i en byggkedja.