Senaste nytt

De sista glada vinnarna vid utlottning av hyror under jubileumsåret 2022!

Under vårt 75-års firande lottar vi ut två gratishyror per månad bland våra hyresgäster (personal och styrelse för Kopparstaden får inte delta i utlottningen).

Information om belysningen i Bojsenburg

Vi har jobbat för att hitta en lösning gällande den bristfälliga belysningen i Bojsenburg.

Felaktigt pris för elavgift på hyresavi

Du som har individuell mätning av el (IMD) har fått ett felaktigt pris för elen i november, som är med på senaste hyresavin för januari. Felaktigt pris: 5,74kr/kWh Rätt pris: 2,70kr/kWh

Hyresförhandling för 2023

Lågkonjunkturen och den höga inflationen har inneburit ett ansträngt ekonomiskt läge för både bostadsbolag och hyresgäster. Nu har en överenskommelse förhandlats fram gällande hyreshöjning för 2023.