Senaste nytt

Kopparstadens sorteringsdagar

Kopparstaden jobbar ständigt med förbättringar och effektiviseringar med fokus på minskad miljöpåverkan. Visste du att förra året minskade det brännbara avfallet på Kopparstaden med så mycket som nio ton? Tack vare att du sorterar ditt avfall rätt kan material återvinnas och tas om hand.

Så här ska vi minska vår klimatpåverkan

Vi arbetar för att ständigt minska vårt koldioxidavtryck och vår energi- och vattenförbrukning.