Vattendebitering på Kvarnberget


Om du bor på Kvarnberget och har individuell vattenmätning installerad i din lägenhet kan det hända att kostnaden för vatten saknas på din hyresavi denna månad.

På grund av ett problem med debiteringen kommer vi inte kunna lägga till kostnaden på avin denna månad utan debiteringen kommer nästa månad och då kommer kostnaden för både maj och juni vara med på hyresavin.

Uppdaterad: