Rätta svar från tipspromenaden vid Blåljusdagen på Gruvrisskolan


Måndag 6 maj var vi på plats vid Blåljusdagen på Gruvrisskolan. Under dagen anordnades en tipspromenad, nedan hittar du de rätta svaren på tipspromenaden. Vinnarna meddelas via telefon.

Fråga 1: Vad är BRÅ en förkortning för?
1. Brotts- och Åklagarmyndigheten
X. Brottsförebyggande rådet
2. Brotts- och trygghetsrådet
Rätt svar: X. Brottsförebyggande rådet

Fråga 2: Hur många ambulanser finns det i Falun dagtid måndag-fredag?
1. 5 st
X. 4 st
2. 3 st
Rätt svar: 2. 3 st

Fråga 3. Vilken målgrupp har Fritid för unga?
1. 0-12 år
X. 13-18 år
2. 19-100 år
Rätt svar: X. 13-18 år

Fråga 4: Var kan ni hitta Fritid för unga?
1. Där ni vill vara
X. Online
2. Kulturhuset Tio 14
Rätt svar: Samtliga alternativ är rätt.

Fråga 5: Vilken typ av larm är det oftast som räddningstjänsten åker på?
1. Brand
X. Trafikolycka
2. Ta ner katter från träd
Rätt svar: X. Trafikolycka

Fråga 6: Var i bostaden börjar de flesta bränder?
1. I sovrummet
X. På spisen
2. I källaren
Rätt svar: X. På spisen

Fråga 7: Vem kan göra en orosanmälan om att barn inte verkar ha det bra?
1. Endast polisen.
X. Vem som helst som känner oro för ett barn.
2. Endast personer som jobbar med barn t.ex. skolpersonal, förskolepersonal, läkare med flera.
Rätt svar: X. Vem som helst som känner oro för ett barn.

Fråga 8: Vad heter socialtjänstens verksamhet där barn, föräldrar och familjer kan få hjälp?
1. Monologen
X. Psykologen
2. Dialogen
Rätt svar: 2. Dialogen

Fråga 9: Hur många ungdomsstödjare jobbar i Falu kommun?
1. 4 st
X. 5 st
2. 6 st
Rätt svar: 1. 4 st

Fråga 10: Vilken är ungdomsstödjarnas målgrupp?
1. Högstadiet
X. Gymnasiet
2. Högstadiet och gymnasiet
Rätt svar: 2. Högstadiet och gymnasiet

Fråga 11: Vilket år byggdes Gruvrisskolan?
1. 1992
X. 1985
2. 2005
Rätt svar: 1. 1992

Fråga 12: Hur många elever går det på gruvrisskolan?
1. 451 elever
X. 491 elever
2. 502 elever
Rätt svar: 2. 502 elever

Fråga 13: Vilket nummer ringer man när man behöver hjälp av polisen?
1. 122
X. 112
2. 123
Rätt svar: X. 112

Fråga 14: Hur många falubor bor hos Kopparstaden?
1. 6000
X. Ca 8000
2. Ca 10000
Rätt svar: 2. Ca 10000

Uppdaterad: