2024 års prisjustering för vatten (IMD)


Kallvatten: 31 kr/m3 (justerat +3 kr från 2023)
Varmvatten: 80 kr/m3 (justerat +9 kr från 2023)

Nya priset gäller din förbrukning från 1 januari 2024. På hyresavin som skickas ut i början av februari kommer förbrukning för januari med, utifrån det nya priset.

Uppdaterad: