2023 års prisjustering för vatten (IMD)


Kallvatten: 28 kr/m3 (justerat +2 kr mot 2022)
Varmvatten: 71 kr/m3 (justerat +3 kr mot 2022)

Nya priset gäller din förbrukning från 1 januari 2023. På hyresavin som skickas ut i början av februari kommer förbrukning för januari med, utifrån det nya priset.

Uppdaterad: