Frågor om oro för hushållskostnader och tillgång på el


Med anledning av inflationen och energisituationen i Sverige och så även i Falun har vi fått in en del frågor kring tex. hushållskostnader och tillgång på el.

Av den anledningen har vi valt att samla frågor och svar gällande detta under "Ställ en fråga" på vår hemsida. Vi kommer fortsätta samla frågor och svar allt eftersom de kommer in till oss. Vi vill bidra med kunskap och tips på hur du som hyresgäst kan tänka ekonomiskt och bidra till att till exempel spara på elen.

Välkommen att läsa mer om frågorna i gruppen som vi valt att kalla: Oro för hushållskostnader och tillgång på el

Uppdaterad: