Vi söker en Utvecklingsorienterad Controller


Kopparstaden är på en spännande resa med affärsplanen för 2022 – 2026 som grund, och våra controllers är en viktig del i att stötta verksamheten så att vi når vårt mål. I och med detta söker vi en Controller.

I rollen som controller kommer du aktivt delta och vara ett stöd i dialogen med verksamheten i uppföljnings- och prognosarbete. Arbetet innebär att du arbetar självständigt, och på uppdrag, med uppföljning och analyser samt med återkommande rutiner.

Du deltar i utvecklingsprojekt och utredningar samt utvecklar och utbildar i våra uppföljnings- och planeringsverktyg.

Hyresförhandlingar är en viktig del av ditt arbete, du tar fram underlag för alla typer av hyresförhandlingar, de månatliga vid standardhöjningar, för nyproduktion samt för de årliga generella hyresförhandlingarna.

Läs mer om tjänsten och skicka in ansökan senast 11 september

Uppdaterad: