Elektrifieringskommissionens initiativ "Klart för laddplats"


För att fler hyresgäster ska få tillgång till hemmaladdning har Elektrifieringskommissionen och sex bostadsbolag tagit initiativ till ”Klart för laddplats”.

Initiativet lyfter bostadsbolagens viktiga roll att påskynda elektrifieringen av transportsektorn. Elbilar laddas mestadels i närheten av bostaden. En förutsättning att skaffa elbil kan för många därför vara att bilen kan laddas nära hemmet.

Elektrifieringen av personbilstrafiken ökar, men takten i omställningen behöver gå snabbare än i dag för att nå klimatmålen. En omfattande elektrifiering av transporter krävs för att transportsektorn ska kunna ha i princip noll utsläpp av växthusgaser senast 2045.

Inom ramen för initiativet ”Klart för laddplats” har Lunds Kommuns Fastighets AB, Örebrobostäder, Stena Fastigheter, Kopparstaden, Stockholmshem och Halmstads Fastighets AB manifesterat sina ambitioner att ge sina hyresgäster möjlighet att gå före i omställningen till ett fossilfritt samhälle, och gör följande åtaganden:

  • Vi undersöker alltid möjligheten att tillmötesgå hyresgästens önskemål om tillgång till laddningsmöjlighet av elbil.
  • Vi gör vårt yttersta för att på kort tid erbjuda en laddplats.
  • Vi arbetar strategiskt genom att t.ex. förbereda för laddplatser så att våra hyresgäster snabbt ska få tillgång till en laddplats.

Relaterade länkar

  • Läs mer om initiativet på Regeringskansliets webbplats

Uppdaterad: