Plats för nya mål


Social hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat. Vi vill bidra till ett socialt hållbart samhälle, hyresgäster som mår bra och ett aktivt föreningsliv med brett utbud i Falu kommun inom rörelse, kunskap och kultur.

Vi tror på ett sponsringssamarbete med motprestation, därför får de föreningar vi sponsrar göra en arbetsinsats som ger ett mervärde till våra hyresgäster.

Sponsringssamarbete

Syftet med sponsringen är att kunna erbjuda aktiviteter till våra hyresgäster för att minska ofrivillig ensamhet och bidra till att människor rör på sig, får bättre hälsa och fördjupad kunskap inom olika områden. Läs mer om vårt viktiga samarbete med föreningslivet.

Olika sponsringsnivåer

Din förening erbjuds tre nivåer, där insatsen kan vara allt ifrån att dela ut inforation till våra hyresgäster till att delta vid hyresgästaktiviteter eller vara arrangör för en hyresgästaktivitet.
Här kan du fylla i ett formulär för att söka stöd till din förening.

Relaterade länkar

  • Föredelar för föreningen
  • Våra sponsringsnivåer
  • Sponsringspolicy
  • Kontakta kundcenter för mer information

Uppdaterad: