Rutiner och arbetssätt


From den 1 mars tar vi bort speciella rutiner och arbetssätt som vi arbetat fram under pandemin. Däremot väljer vi att behålla några rutiner och arbetssätt då vi ser att det ger ett mervärde för dig som kund och att våra medarbetare kan arbeta effektivt och säkert.

De rutiner/arbetssätt som vi väljer att ha kvar är:

  • Om du vill träffa oss i Bobutiken ser vi helst att du bokar ett möte. Det är för att du
    ska få den bästa servicen från oss. Du bokar möte lättast genom att kontakta oss
    via chatt, mejl eller telefon. Vill du komma på spontanbesök är du välkommen vardagar mellan 13-16.
  • Som hyresgäst vill vi att du även fortsättningsvis håller avstånd vid utförande av ordrar/felanmälan eller besiktning i din lägenheten.
  • Inför samtliga besiktningar kommer vi erbjuda dig som hyresgäst att vi utför den utan din närvaro. Detta gäller dock ej slubesiktning som ska utföras den första i månaden då det kan vara bra att du som hyresgäst är med för att underlätta överlämning till nästkommande inflyttande hyresgäst.

Uppdaterad: