Kopparstadens sorteringsdagar


Kopparstaden jobbar ständigt med förbättringar och effektiviseringar med fokus på minskad miljöpåverkan. Visste du att förra året minskade det brännbara avfallet på Kopparstaden med så mycket som nio ton? Tack vare att du sorterar ditt avfall rätt kan material återvinnas och tas om hand.

Den här hösten har Kopparstaden anordnat sex sorteringsdagar. Under dessa dagar har du som hyresgäst kunnat slänga avfall som du vanligtvis behöver åka till återvinningscentralen med, till exempel elektronik, porslin och plast. Detta för att förenkla för hyresgästerna att sortera rätt och på så vis återbruka och återvinna mer.

Övrig tid på året ska avfall sorteras på din närmaste återvinningsstation, där kan du återvinna kartonger, papper, glas med mer. På ÅVC, återvinningscentralen i Falun (Skyfallsvägen, Ingarvet) omhändertas de sopor som du inte kan slänga på din närmaste återvinningsstation.[IF1] Det kan handla om allt från möbler till metallskrot och farligt avfall. Hitta din närmaste återvinningsstation på: www.ftiab.se

  • Läs mer om vårt hållbarhetsarbete
  • Läs mer om hur du sorterar smart
  • Läs mer om smarta hållbarhetstips

Uppdaterad: