Så här ska vi minska vår klimatpåverkan


Vi arbetar för att ständigt minska vårt koldioxidavtryck och vår energi- och vattenförbrukning.

Vi ska minska klimatpåverkan från våra egna, leverantörernas och hyresgästernas transporter och gemensamma klimatavtryck. Den här filmen upplyser vad vi på Kopparstaden gör för den ekologiska hållbarheten.

  • Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Uppdaterad: