Resultat av hyresgästenkät 2020


Under 2020 skickades en enkät ut till alla våra hyresgäster och vi fick in svar från fler än 2 100 hushåll. Syftet med enkäten är att lyssna in våra hyresgästers åsikter; vad vi kan göra bättre, vad vi gör bra och hur nöjda våra hyresgäster är med Kopparstaden som hyresvärd.

Tack till dig som besvarat vår hyresgästenkät och på så sätt hjälper till att påverka ditt boende och även Kopparstaden att bli ännu bättre. Vi är stolta över att presentera vårt NPS (rekommendationsmått, Net Promoter Score) som ligger på 27,6, vilket innebär att vi har fler hyresgäster som talar gott om oss än som talar illa om oss. Under relaterade länkar kan du läsa mer om NPS.

Resultatet skiljer sig mellan våra bostadsområden, men på en övergripande nivå visar resultatet att du som hyresgäst är:

  • mycket nöjd med hur vi hanterar felanmälan (betyg: 9).
  • trygg i ditt bostadsområde (betyg: 8).
  • ganska nöjd med underhåll och fastighetsskötsel (betyg: 7,5).
  • inte vet om du har möjlighet att påverka boendet (60% svarade ”vet ej”).
  • mycket nöjd med oss som hyresvärd och många kan tänka sig att rekommendera oss.

Betygsskalan på 1-10 visar att 1 är dåligt och 10 är bra.

Med anledning av betygsresultatet och alla kommentarer kommer vi generellt att se över rutiner och information vad gäller öppna portar, städning i tvättstugor och i trapphus. Kopparstaden kommer även att jobba mer aktivt för att visa hur du som hyresgäst kan vara med och påverka ditt boende samt hur underhåll av lägenheten fungerar. Dessa åtgärder och aktiviteter kommer du att märka av och se i hyresgästtidningen BO, här på vår hemsida och i berörda områden.

Relaterade länkar

  • Läs mer om NPS på entergate.se
  • Läs mer om hur du kan påverka ditt boende hos oss

Uppdaterad: