2021 års prisjustering för vatten (IMD)


Kallvatten: 24 kr/m3 (justerat +1 kr mot 2020)
Varmvatten: 65 kr/m3 (justerat +2 kr mot 2020)

Nya priset gäller från 1 januari 2021. På hyresavin som skickas ut i början av februari kommer förbrukning för januari med, utifrån det nya priset.

Uppdaterad: