Från och med januari 2020 redovisas moms på hyresavin för dig som har individuell mätning och debitering (IMD) av el och vatten


Bakgrunden till detta är att det funnits en oklarhet i om debitering av vatten och el varit skattepliktig eller inte. Högsta förvaltningsdomstolen fastställde i en dom i december 2019 att det vara momspliktigt och att dessa debiteringar ska faktureras med moms.

Det betyder att el, varmvatten och kallvatten som debiteras efter individuell mätning ska faktureras med moms.

Kostnaden/priset för dig som kund påverkas inte av detta, då tidigare pris var inklusive moms, men du kommer i fortsättningen att på avin se din kostnad uppdelad och momsen visas separat.

Vill du läsa mer om detta finns mer information här:
https://www.domstol.se/hogsta-forvaltningsdomstolen/avgoranden/2019/33563/

Uppdaterad: