Bohild och Englundsbostäder köper vårdcentralen i Britsarvet av Kopparstaden


Vårdcentralen i Britsarvet, Falun, som ägs av det kommunala bostadsföretaget Kopparstaden, har sålts till bostadsföretaget Bohild tillsammans med Englundsbostäder.

Kopparstaden arbetar med att renodla sitt bestånd och har i sin lokalstrategi identifierat att låta Vårdcentralen i Britsarvet gå ut till försäljning på öppna marknaden.

Strax efter påsk signerades avtalet mellan Kopparstaden och det nystartade bostads- och samhällsbyggnadsföretaget Bohild.

- Det känns tryggt att vi säljer Vårdcentralen vidare till en seriös aktör som brinner för både lokalhyresgästerna behov och den ekologiska omställning som vi har framför oss, säger Susanna Karlevill, vd på Kopparstaden

Bohild är en fastighetsägare av både boenden och lokaler för samhällsviktiga verksamhet. Företaget har ett stort fokus på att utveckla och förbättra redan byggda fastigheter och att sänka husens CO2-avtryck. Målet är att etablera ett fastighetsbestånd för långsiktigt ägande över hela landet, med fokus på tillväxtorter. Företaget äger redan idag fastigheter i Borlänge och Falun är därmed etablerat i regionen.

- Falun och Borlänge är mycket intressanta marknader för Bohild och vi är glada att få stärka vår närvaro och komplettera vårt befintliga bostadsbestånd med vårdcentralen i Britsarvet. Vi gör det i samarbete med vår lokala partner Englundsbostäder som vi är mycket glada att få växa med, säger Josefin Bergholtz, vd för Bohild.

Tillträdet av fastigheten sker tidigast 1 december 2022 efter att lantmäteriförrättningen styckat av fastigheten.

Kontaka oss för mer information


Uppdaterad: