Falu kommun och Kopparstaden AB i bytesaffär


Avsikten med fastighetsbytet är ett steg i att renodla ägandet och förvaltningen av fastigheter mellan Falu kommun och Kopparstaden.

alu kommun ska äga och förvalta så kallade samhällsfastigheter (exklusive trygghetsboenden) och Kopparstaden ska äga och förvalta bostadslägenheter, säger Kopparstadens vd Susanna Karlevill.

Bytesaffären innebär att Kopparstadens fristående förskolor ibland annat Främby, Bojsenburg, Bjursås och Hälsinggården kommer att gå över i kommunens ägor liksom fristående gruppboende i Hälsinggården. Kopparstaden kommer att bli ägare till 117 bostäder, bland annat enplanslägenheter i Svärdsjö, Bjursås och Korsnäs samt flerfamiljshusen Nejlikan i Britsarvet, som idag ägs av Falu kommun.

– Vi har organisation för att förvalta samhällsfastigheter. Där har vi en god effektivitet som är konkurrenskraftig. Genom denna affär sänker vi kommunens driftskostnader, säger Lars Ringsby, sektor chef hos Falu kommun.

Övertagande och överlämnande kommer att ske 9 december i år. Hyresgäster som berörs kommer att bli vidare informerade i form av hembesök eller informationsmöte där Kopparstaden kommer att närvara och svara på frågor.

– Det har varit spännande att få vara med om den här processen med Falu kommun och det känns väldigt bra att vi nu kan genomföra affären. Självklart finns det en vinning i att vi båda gör det vi
är bäst på, vilket i vårt fall är att förvalta bostäder, avslutar Susanna.

För mer information – gå in på Bytesaffär frågor och svar

Uppdaterad: