Smart fart i ny kostym


Smart fart, Kopparstadens projekt där man återvinner gamla, uttjänta cyklar, startade sommaren 2015. Falu kommun var fram till slutet av 2016 en samarbetspart där man genom Rådet för hållbar utveckling sköt till medel för att få projektet att lyfta.

Kopparstadens intention var redan från början att hitta en samarbetspartner eller en part villig att permanenta verksamheten. Ambitionen var att man skulle vara huvudägare av Smart fart som längst fram till slutet av 2017 och att projektet därefter skulle stå på egna ben eller drivas i en annan företagsform.

Ta till vara, med ordinarie verksamhet på Ingarvet, har nu gått in som en samarbetspartner med både personella resurser och ett större ansvar för driften.

– Vi tror stort på idén med Smart fart och hoppas att vi med det här upplägget, där vår personal på Ingarvet kan jobba med att renovera cyklarna i ändamålsenliga lokaler kan öka antalet leveransklara cyklar till faluborna. På det här sättet renodlar vi Returcykelverkstaden till en serviceverkstad för de cyklar som sålts och hyrts ut via Smart fart samt en butik med ett urval leveransklara cyklar säger Sabina Iveta, platschef på Ta tillvara

Förra veckan öppnade Returcykelverkstaden i delvis ny skepnad efter att under en period varit stängd till följd av renovering. Verkstaden kommer vara öppen två eftermiddagar i veckan och bemannas då av Nemo Rustas som kommer att fungera som handledare. Till sin hjälp har han kollegorna från Ta till vara.

Det inarbetade konceptet Studentcykeln, där Kopparstadens studenter erbjuds hyra en cykel under sin studietid, lever vidare. Cyklarna som renoveras är även fortsatt sådana som samlas in vid Kopparstadens rensningar i bostadsområden och kommer att kompletteras med de från kommunens rensningar.

Anna Timander, Kopparstadens marknadschef menar att samarbetet med Ta till vara är ett bra och viktigt steg för att ta Smart Fart till nästa nivå.
– Genom att vidareutveckla konceptet tillsammans med Ta till vara kommer vi kunna erbjuda fler av våra studenter möjlighet att hyra en cykel under sin studietid. Samarbetet borgar även för fler cyklar till försäljning till den breda massan.

Uppdaterad: