Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB köper 463 lägenheter av Kopparstaden i Bojsenburg, Falun.


Den tidigare aviserade försäljningen av Britsarvsskolan 6 (Jungfruvägen 89-167) slutfördes idag då avtal ingåtts med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB). Priset blev 316 miljoner kronor.– Vi är mycket nöjda med affären och vi känner oss trygga med att hyresgästerna kommer att få en ny långsiktig ägare, säger Pernilla Wigren, VD Kopparstaden

SBB är ett fastighetsbolag med ca 7 500 hyreslägenheter och ett omfattande bestånd av samhällsfastigheter i framför allt Sverige. SBB har sedan tidigare 1200 lägenheter i Dalarna tillsammans med bl a skolor, kommunhus och annan offentlig förvaltning. I höstas köpte de ett större bestånd från Borlänge kommun och Tunabyggen.
– SBBs bestånd i Dalarna på över 1.600 lägenheter skapar en bra bas för att bygga upp en lokal förvaltningsorganisation, något vi tycker är viktigt. De har också haft en bra inställning till det boendesociala ansvar vi förväntar oss att en ny ägare ska ta.
Övertagande kommer att ske vid månadsskiftet juni/juli. Hyresgästerna som berörs har kallats till ett informationsmöte den 8 juni då SBB och Kopparstaden kommer närvara och svara på frågor.– I slutändan säljer vi för att frigöra kapital till kommande nyproduktion. I och med denna försäljning har vi tagit ett stort kliv mot att klara den investeringstakt som Falun så väl behöver, avslutar Pernilla Wigren.
Frågor besvaras av vd Pernilla Wigren 023-45800 eller kundcenter@kopparstaden.se.

Pressmeddelandet i utskriftsvänligt format.

Uppdaterad: